kresba / drawing

o mne / about

DSC_0479MIROSLAV  MATUŠČIN

Narodený 23. júna 1958 v Trenčianskych Tepliciach.

Vyštudoval strojnícku priemyslovku, ale vzhľadom na to, že bol od predškolského veku vedený k umeleckým prejavom zostal tomuto verný až dodnes.

Za svoje názory v minulosti (roky 1974 – 1989) sa dočkal nútenej prestávky a absencie možnosti študovať na vysokej škole výtvarných umení. Mal však šťastie, že sa osobne spoznal už s nebohým Albínom Brunovským, ktorého niekoľkokrát navštívil a ktorý mu bol veľkou oporou pri rozvoji jeho umeleckého prejavu.

Od r. 1993 do r. 2007 okrem voľnej tvorby sa venoval aj ľudovej architektúre. Túto problematiku ako celku sa snaží uzavrieť v jednej z najväčších kolekcií kresieb (500 ks) do súčasnosti je  vypracovaných 210 originálov kresieb. Celá zbierka má názov „expedícia TRAGARE“. Podstata techniky v tvorbe autora spočíva v kresbe ceruzkou. Ňou sa pokúša o nekonvenčný, miestami až rozprávkový štýl a spôsob prejavu videnia a zachytenia ľudovej architektúry alebo predstáv vo voľnej tvorbe.

„ Kresba ceruzkou…“ vyznáva sa autor, znamená priblížiť sa, resp. pokúsiť sa spojiť vnútorný pohľad, pocit alebo kresbový názor vonkajšiemu svetu. Pokúša sa prostredníctvom kresby objaviť, zachytiť a naplniť ten čarovný moment, v ktorom sa vzácne stretáva skutočnosť s našimi tajnými pocitmi. Dokonca ide tak ďaleko, že svojským spôsobom ponúka nielen formu a kompozíciu kresby, ale aj štruktúru papiera na ktorom vzniká to-ktoré dielo. Svojou ekvilibristikou, ba až manierizmom v kresbovom prejave dáva svetu na vedomie svoj odpor voči povrchnosti, s ktorou sme často konfrontovaní. Nosným prvkom v tvorbe autora je detail. Z tohto dôvodu opustil všetky spôsoby výtvarného prejavu a dlhodobo sa venuje výlučne kresbe ceruzkou, ktorá túto možnosť ponúka. Kresbu považuje za základ všetkých výtvarných prejavov. Sebe vlastným spôsobom, úctou, ba až pokorou s akou pristupuje ku kresbe jej vzdáva úctu. Nás pozorovateľov a milovníkov umenia upozorňuje na jej vážnosť a vzácnosť, ktorá v posledných rokoch upadla. Ako keby nás provokoval a skúšal, či sme dostatočne zrelí a vnímaví, či dokážeme registrovať nielen formu, ale aj detail a uvedomiť si jeho hodnotu, nielen povrch povrchna, ktorý nám súčasnosť ponúka dennodenne. Ponúka nám výtvarný prejav, ktorý chce byť pochopiteľným a pochopeným pohľadom na často nevidené a prehliadané hodnoty okolo nás.

Prelom rokov 2009 – 2010 je prelomovým aj v tvorbe autora. Doba a čas v ňom vyburcovali odpor voči škatuľkovaniu, neskrotnosť, zmysel pre slobodu a preto sa popri zachovaniu súčasnej voľnej tvorby intenzívne venuje kresbe koní. Po 21 rokoch sa vracia k veľkej výzve. Opätovne začína znovu objavovať harmóniu tvaru, krásu pohybu, živočíšnosti a sily cvalu, hrdosti a radosti z priestoru a času, neskrotnosti a nepoddajnosti osobnosti, ale zároveň čistoty týchto výnimočných stvorení.

Tieto hodnoty sú podstatou života aj samotného autora, ktorý sa teší, že do budúcna Vám milovníkom výtvarného umenia bude môcť ponúknuť aj nové pohľady na vzácnosti okolo nás.

IMG_1324